top of page

REGULAMIN

świadczenia usług 

przez „Wyspę Madera” (Wyspa Madera Tours, Unipessoal Lda.)

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług  przez Wyspa Madera Tours, Unipessoal Lda. (NIF 517203928, , Avenida Mário Soares 2, 6-M, Monumental Residence, Bl. 1A 9000-783 Funchal, Madera; dalej: „Wyspa Madera”). Numery licencji: RNAVT: 10646 oraz RNAAT: 400/2023.


2. Korzystanie przez Klientów z usług Wyspy Madera odbywa się na zasadzie niniejszego Regulaminu.

 

3. Wyspa Madera świadczy:
 

a)  usługi organizacji transferów oraz wycieczek na Maderze. 

b) usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji usług: wycieczki objazdowe, wycieczki piesze, canyoning, coasteering, loty paralotnią, rejsy na obserwację delfinów i wielorybów, jeep safari, transfer lotniskowy, bilety na prom Porto Santo Line, wynajem aut oraz skuterów, 


c) usługi sprzedaży swoich przewodników i poradników w formie elektronicznej – pdf, do których odnoszą się wyłącznie pkt. I, II, VII, VIII, IX i X.

4. Wyspa Madera prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej: www.wyspamadera.pl oraz serwisów społecznościowych: Instagram oraz Facebook oraz może oferować swoje usługi i atrakcje oraz atrakcje swoich partnerów bezpośrednio podczas wycieczek.


5. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:


a) Atrakcja - wynajem auta, wycieczka objazdowa, wycieczka piesza, jeep safari, canyoning, coasteering, transport lotniskowy, lot paralotnią, zakwaterowanie, wynajem skuterów, rejsy na obserwacje delfinów oraz inne atrakcje na Maderze, które Wyspa Madera może zarezerwować dla klienta;

b) ​Umowa - umowa zawierana między Klientem a Dostawcą Usług;


c) Potwierdzenie rezerwacji - potwierdzenie umowy między Klientem a Dostawcą usług;


d) Potwierdzenie pośrednictwa – potwierdzenie zlecenia przez Klienta Wyspie Madera usługi pośrednictwa w najmie auta;


e) Dostawca Usług – usługodawca zawierający umowę z Klientem za pośrednictwem Wyspy Madera;


f) ​Klient - osoba rezerwująca Atrakcje u Dostawców Usług, za pośrednictwem Wyspy Madera oraz osoba rezerwująca wycieczki i transfery organizowane przez Wyspa Madera.


g) ​Opłata rezerwacyjna -  wynagrodzenie Dostawcy Usług (w tym Wyspy Madery), obejmujące również w przypadku umów innych niż najem auta wynagrodzenie Wyspy Madera;


h) Opłaty rezerwacyjna za pośrednictwo – opłata uiszczana przez Klienta Wyspie Madera za pośrednictwo przy najmie aut;


i) ​Regulamin -  niniejszy regulamin​​​​.

j) Organizacja - organizacja wycieczek lub transferów na podstawie licencji RNAVT: 10646 oraz RNAAT: 400/2023.

II. Kontakt z Wyspą Madera i wymagania techniczne

1. Kontakt Klienta z Wyspą Madera jest możliwy:


a) ​przez kontakt mailowy: kontakt@wyspamadra.pl;
b) ​przez kontakt telefoniczny: +351926305406 lub +48 500 252 427 lub +351926305401 (w g. 9.00-17.00);
c) ​przez stronę internetową: www.wyspamadera.pl;
d) drogą pocztową na adres: Wyspa Madera Tours, Unipessoal Lda, Avenida Mário Soares 2, 6-M, Monumental Residence, Bl. 1A 9000-783 Funchal, Madera.

2. Zawarcie umowy za pośrednictwem Wyspy Madera lub z Wyspa Madera jest możliwe dla Klienta spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Wyspy Madera:


a) szerokopasmowe łącze internetowe;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;
c) aktywne konto e-mail.

​III. Zasady zawierania umów z Dostawcami Usług oraz z Wyspa Madera i proces płatności


1. Zawarte na stronie internetowej: www.wyspamadera.pl oraz w serwisach społecznościowych: Instagram oraz Facebook informacje o Atrakcjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


2. Zgłoszenie rezerwacji Atrakcji jest możliwe przez:


a) wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego dotyczący wybranej Atrakcji na stronie internetowej Wyspy Madera lub
b) skontaktowanie się przez wskazane wyżej serwisy społecznościowe lub
c) przesłanie zapytania rezerwacyjnego na adres mailowy Wyspy Madera.

d) bezpośredni kontakt z pracownikiem Wyspa Madera m.in podczas wycieczki


3. Klient zgłaszając rezerwację zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do rezerwacji, a w szczególności dokładnych danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z Klientem (m.in poprawny adres e-mail oraz telefon kontaktowy). O wymaganych danych do rezerwacji Klient zostanie poinformowany podczas składania rezerwacji (zazwyczaj są to: imię i nazwisko uczestników, telefon kontaktowy, miejsce odbioru na wycieczkę, godziny i daty wynajmu, miejsce odbioru i zwrotu auta). W przypadku niektórych atrakcji może być wymagane podanie wzrostu, wagi i numeru buta lub wieku co związane jest z odpowiednim doborem sprzętu przez Dostawcę Usług. W przypadku wynajmu auta czy skutera, Klient zostanie poproszony na miejscu podczas odbioru auta lub skutera o prawo jazdy i dowód osobisty. Wyspa Madera ze względu na to, że w przypadku rezerwacji auta i skuterów nie jest Dostawcą Usług a tylko pośredniczy w rezerwacji i płatności między Klientem a Dostawcą Usług, nie wymaga przekazywania danych z dowodu czy prawo jazdy. ​W przypadku gdy Klient nie zgodzi się na podanie danych niezbędnych do rezerwacji, musi zrezygnować z dokonania rezerwacji.


4. Wyspa Madera odpowiada na zgłoszenie rezerwacyjne w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.


5. Do dokonania rezerwacji gwarantowanej Atrakcji innej niż najem auta, Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanej w odpowiedzi opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin od potwierdzenia dostępności atrakcji przez Wyspę Madera wraz z podaniem Klientowi numeru konta do zapłaty lub linku do płatności PayPal lub Stripe. W przypadku rezerwacji na ostatnią chwilę czyli do 24 godzin przed atrakcją lub wynajmem, osoba rezerwująca zostanie poinformowana o czasie do kiedy musi dokonać płatności lub czy płatność całości będzie na miejscu. Podczas składania rezerwacji Klient zostanie poinformowany czy Dostawca Usług wymaga za daną Atrakcję wpłaty całej kwoty czy tylko jej części. W przypadku gdy Klient zobowiązany jest do jej częściowego zapłacenia na miejscu, to musi być ona uregulowana w euro, gotówką lub kartą płatniczą. Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu rezerwacji jakie formy płatności są możliwe. ​ W przypadku braku wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku innych umów niż umowa najmu auta, po wpłacie opłaty rezerwacyjnej w wysokości wskazanej przez Wyspę Madera w odpowiedzi, Wyspa Madera zawiera umowę w imieniu Klienta z Dostawcą Usługi, który jest reprezentowany również przez Wyspę Madera. Klient w ciągu 48 godzin od dokonania wspomnianej wpłaty otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, które zawiera również informację o Dostawcy Usług, z którym Klient zawarł umowę za pośrednictwem Wyspy Madera i który jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

6. Do dokonania rezerwacji gwarantowanej Atrakcji w przypadku najmu auta, Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanej w odpowiedzi opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwo w ciągu 24 godzin od potwierdzenia dostępności atrakcji przez Wyspę Madera wraz z podaniem Klientowi numeru konta do zapłaty lub linku do płatności PayPal lub Stripe. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana. Po otrzymaniu przez Wyspę Madera wpłaty opłaty za pośrednictwo Klient otrzymuje potwierdzenie pośrednictwa najmu auta. Następnie Klient we wskazanym przez Wyspę miejscu związanym z odbiorem auta zawiera umowę z Dostawcą Usługi, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z nim Wyspy Madera. Pozostała kwota za wynajem auta, płacona jest bezpośrednio do dostawcy usług. W przypadku rezerwacji na krócej niż 24 godziny do wynajmu auta, rezerwujący zostanie poinformowany o limicie czasu do wpłaty. Brak wpłaty oznacza anulowanie rezerwacji.


7. Z uwagi na możliwe niezależne od Wyspy Madera problemy techniczne, w przypadku braku kontaktu Wyspy Madera z Klientem, zaleca się kontakt z Wyspą Madera celem upewnienia się, czy Atrakcja jest potwierdzona.​

​IV. Zasady zawierania umów z Wyspa Madera Tours Unipessoal Lda i proces płatności (organizacja wycieczek i transferów)

1. Zawarte na stronie internetowej: www.wyspamadera.pl oraz w serwisach społecznościowych: Instagram oraz Facebook informacje o Atrakcjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


2. Zgłoszenie rezerwacji Atrakcji jest możliwe przez:


a) wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego dotyczący wybranej Atrakcji na stronie internetowej Wyspy Madera lub
b) skontaktowanie się przez wskazane wyżej serwisy społecznościowe lub
c) przesłanie zapytania rezerwacyjnego na adres mailowy Wyspy Madera.

d) zapytanie bezpośrednie do pracowników Wyspa Madera m.in podczas wycieczek.


3. Klient zgłaszając rezerwację zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do rezerwacji, a w szczególności dokładnych danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z Klientem (m.in poprawny adres e-mail oraz telefon kontaktowy). O wymaganych danych do rezerwacji Klient zostanie poinformowany podczas składania rezerwacji (zazwyczaj są to: imię i nazwisko uczestników, telefon kontaktowy, miejsce odbioru na wycieczkę oraz data wycieczki). 


4. Wyspa Madera odpowiada na zgłoszenie rezerwacyjne w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.


5. Do dokonania rezerwacji gwarantowanej Atrakcji, Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanej w odpowiedzi kwoty w ciągu 24 godzin od potwierdzenia dostępności atrakcji przez Wyspę Madera wraz z podaniem Klientowi numeru konta do zapłaty lub linku do płatności PayPal lub Stripe. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana.


6. Z uwagi na możliwe niezależne od Wyspy Madera problemy techniczne, w przypadku braku kontaktu Wyspy Madera z Klientem, zaleca się kontakt z Wyspą Madera celem upewnienia się, czy Atrakcja jest potwierdzona.​

V. Zasady oznaczania cen i pozostałe zasady płatności za Atrakcje

1. Ceny za atrakcję podane są w euro .


2. ​Metody płatności opłat rezerwacyjnych za pośrednictwem Wyspy Madera:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Wyspa Madera;
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal.

c) płatność przez system płatności Stripe.


3. W drodze wyjątku (wymagana jest zgoda Dostawcy Usług oraz Wyspy Madera) możliwa jest płatność całej kwoty u Dostawcy Usług w sposób z nim uzgodniony.

4. W przypadku zapłaty za transfery lub wycieczki organizowane przez Wyspa Madera Tours Unipessoal, możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe.


5. Wyspa Madera nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty pobierane przez Dostawców Usług, na które Klient się zgodzi w drodze dodatkowych ustaleń.

VI. Ryzyko korzystania i przygotowanie Klienta do skorzystania z Atrakcji

1. W celu prawidłowego przygotowania się do skorzystania przez Klienta z Atrakcji, Klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami otrzymanymi od Wyspy Madera.


2. Wyspa Madera oświadcza, że atrakcje, które klient może zarezerwować za pośrednictwem Wyspy Madera z uwagi na ich charakter mogą wiązać się z ryzykiem zachorowania, a także utraty zdrowia lub życia. Dotyczy to również transferów i wycieczek organizowanych przez Wyspa Madera.


3. Wyspa Madera w swojej działalności stara się z najwyższą starannością wybrać Dostawców usług, jednak nie może zagwarantować, że Dostawca usług wykona umowę w sposób prawidłowy, a także, że nie wystąpią inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na możliwość skorzystania z Atrakcji (zarówno będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich, jak również siły wyższej). Wyspa Madera zaleca zapoznanie się przez Klienta z obowiązującym lokalnie prawem, komunikatami związanymi z pandemią Covid-19 oraz innymi informacjami publicznie dostępnymi, które są istotne w związku z zawieraną umową (np. z informacjami pogodowymi). Wybrane informacje w tym zakresie są zamieszczane m.in. na stronie Visit Madeira: www.visitmadeira.pt


4. Wyspa Madera nie ponosi odpowiedzialności za: opóźnienia, stan techniczny pojazdów oraz warunki pogodowe, jak również za inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość skorzystania przez Klienta z Atrakcji, chyba że do powstania szkody Klienta doszło na skutek działania lub zaniechania Wyspy Madera. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność względem Klienta na podstawie umów (w tym regulaminów), które znajdują zastosowanie w przypadku danej Atrakcji i Klienta.


5. Wyspa Madera nie ma wpływu na odwołane rezerwacje ze strony Dostawcy Usług lub brak możliwości zmiany rezerwacji w związku z brakiem dostępności miejsc, aut czy skuterów oraz skrócenie rezerwacji z przyczyn technicznych lub losowych oraz inne podobne okoliczności, do których zastosowanie znajdują umowy między Klientem a Dostawcą Usług.  


6. Wyspa Madera zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ubezpieczyciele określają różne standardy ochrony w przypadku takich umów, więc Klient powinien wybrać optymalny z punktu widzenia istniejących potrzeb Klienta.

7. Wyspa Madera zaleca aby przed wysłaniem formularza rezerwacyjnego, dokładnie zapoznać się z informacjami zwartymi na stronie danej atrakcji, m.in na temat tego w jakim języku odbywa się atrakcja, jaki jest koszt danej atrakcji. Przed wysłaniem formularza rezerwacyjnego związanego rezerwacją auta, klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie www.wyspamadera.pl/auto oraz zasadami, rekomendacjami i odpowiedziami znajdującymi się pod adresem https://www.wyspamadera.pl/pytaniaizasady  . Link do zasad, rekomendacji i odpowiedzi, znajduje się też na stronie www.wyspamadera.pl/auto .

8. Wyspa Madera w zakresie organizacji swoich wycieczek i swoich transferów działa na zasadzie licencji RNAVT: 10646 oraz RNAAT: 400/2023.

VII. Realizacja umów z Dostawcami Usług

1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usług są Dostawcy Usług, stosownie do umów zawartych przez nich z Klientami.


2. Wyspa Madera nie jest zobowiązana do udzielenia pomocy Klientom w sytuacjach nieprzewidzianych. Jeżeli obowiązek takiej pomocy nie wynika z umowy z Dostawcą Usługi, gdy jest to właściwe, Klient może skorzystać z pomocy władz lokalnych oraz pomocy konsularnej.

VIII. Odstąpienie od umowy z Dostawcą Usług

1. Klient może zrezygnować z Atrakcji (odstąpić od umowy z Dostawcą usług) w dowolnym momencie, jednak nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. W przypadku rezygnacji z atrakcji między 48 a 24 godziny przed rozpoczęciem atrakcji, Klient otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na krócej niż 24 godziny przed rozpoczęciem atrakcji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, bez względu na przyczynę rezygnacji przez Klienta, chyba że do takiego zwrotu Dostawca usług jest zobowiązany na innej podstawie. Zwrot opłaty rezerwacyjnej za wynajem auta przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z wynajmu auta nie później niż na 7 dni przed datą  odbioru auta. 


2. Rezygnacja z atrakcji może nastąpić przez poinformowanie Wyspy Madera: mailowo,
telefonicznie, lub za pośrednictwem strony lub social media.

IX. Odstąpienie od umowy z Wyspa Madera Tours Unipessoal Lda

1. Klient może zrezygnować z Atrakcji w dowolnym momencie, jednak nie później niż na 72 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. W przypadku rezygnacji na krócej niż 72 godziny przed rozpoczęciem atrakcji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, bez względu na przyczynę rezygnacji przez Klienta. 

2. W przypadku rezerwacji dla większych grup, rezygnacja z atrakcji możliwa jest w dowolnym momencie, jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem atrakcji. W przypadku rezygnacji na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem atrakcji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, bez względu na przyczynę rezygnacji przez Klienta. 

VII. Sprzedaży przewodników i poradników Wyspy Madera

1. Zakup przewodników i poradników w wersji elektronicznej przez Klienta jest możliwy przez:


a) skierowanie propozycji zakupu przez wskazane wyżej serwisy społecznościowe lub
b) skierowanie propozycji zakupu przez jej przesłanie na adres mailowy Wyspy Madera.
c) zakup przez stronę internetową: https://www.wyspamadera.pl/product-page/mini-przewodnik-po-maderze-1

2. W przypadku wyboru zakupu wskazanego w pkt. 1 a lub b, Klient może dokonać zapłaty automatycznie przez paypal. Po zapłacie Klient automatycznie otrzymuje link na wskazany przez Klienta adres mailowy do pobrania ebooka w formie pdf. W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy, Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzymuje dane do wpłaty ceny na rachunek bankowy Wyspy Madera. Po dokonanej wpłacie Klient powinien skontaktować się z Wyspą Madera. Po otrzymaniu wpłaty
Wyspa Madera przesyła na wskazany przez Klienta adres mailowy link do poprania e-booka w formie pdf.

3. Z uwagi na przedmiot umowy, Konsumentowi nie przysługuje wynikające z ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wyspę Madera o utracie prawa odstąpienia od umowy.


4. Klient może korzystać z przewodników i poradników Wyspy Madera wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie może ich udostępniać innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.

VIII. Ochrona danych osobowych oraz obsługa plików Cookies

Podane przez Klientów dane osobowe Wyspa Madera zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności, zamieszczoną pod adresem: https://www.wyspamadera.pl/kopia-regulamin, która reguluje również zasady obsługi plików Cookies.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług Wyspy Madera za pośrednictwem strony internetowej: www.wyspamadera.pl oraz serwisów społecznościowych: Instagram oraz Facebook należy składać poprzez przesłanie wiadomości Wyspy Madera e-mail: kontakt@wyspamadra.pl lub na wskazany wyżej adres stacjonarny. Wyspa Madera, z zastrzeżeniem ust. 2, udziela odpowiedzi na reklamacje Klientów w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź udzielana jest pisemnie lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2. W przypadku reklamacji usługi zamówionej u Dostawcy Usług, Klient powinien bezpośrednio kontaktować się z Dostawcą usług, stosownie do zawartej z nim umowy. Wyspa Madera nie pośredniczy w takim postępowaniu reklamacyjnym.

X. Postanowienia końcowe

1. Wyspa Madera zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie jego nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.wyspamadera.pl. Zmiany te nie dotyczą praw i obowiązków, które powstały na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu, który w takich przypadkach znajduje zastosowanie.


2. Wyspa Madera nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie jej usług, z przyczyn od niej niezależnych, w tym zwłaszcza z przyczyn technicznych (np. wynikających z zakłóceń w działaniu systemów teleinformatycznych).


3. Zakazuje się dostarczania przez Klienta w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym.


4. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. Wyspa Madera zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez Wyspę Madera usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu.


5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie w zakresie stosunków prawnych między Klientem a Wyspą Madera mają zastosowanie przepisy oraz innych akty prawa portugalskiego powszechnie obowiązujących. W sprawach między Klientami a Dostawcami Usług zastosowanie znajduje prawo określone w umowach zawartych między Klientami a Dostawcami usług oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z późn. zm.) oraz w innych aktach prawnych, jeżeli znajdują one zastosowanie do danej umowy.


6. W przypadku powstania sporów między Klientem a Wyspą Madera, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wyspy Madera.

bottom of page